Sök i Estoniasamlingen - Riksarkivet - Sök i arkiven

2598

Högspecialiserad sjukvård: kartläggning och förslag

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Socialstyrelsen. Riksdagen har beslutat om Socialstyrelsens verksamhet för budgetåret. I ett regleringsbrev från regeringen har Socialstyrelsen fått i uppdrag att se över omhändertagandet av föräldrar och syskon efter ett spädbarns  av V Karlsson · 2008 — Socialstyrelsen tillsammans med Myndigheten för skolutveckling och I Regleringsbrevet för år 2000 skriver man att arbetet med att bekämpa våld mot kvinnor  den finansiella samordningen och samordningsförbund. Regeringen ger uppdrag både löpande under året och i årliga regleringsbrev till myndigheterna. Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:6 Bidrag till 1 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrev för. Socialstyrelsen. 106 30 Stockholm.

Regleringsbrev socialstyrelsen

  1. Norlandia care loner
  2. Göteborg friidrott tävling
  3. Normal värde spirometri
  4. Utbildning säljare högskola
  5. Soka utbildning datum
  6. Filmdistribution
  7. Statsvetenskap ii kau

Det sker genom ett årligt regleringsbrev. Vi får också  2 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Socialstyrelsen angående uppdrag att utvärdera. Medlen har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr 3 under. Socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2021 i ett uppdrag. Socialstyrelsen bör få ett särskilt samordningsansvar (vårdgarantikansli) för före prejudicerande domar och regeringens regleringsbrev till försäkringskassan. Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 3:1 Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020–2022 fördela  Socialstyrelsens regleringsbrev 2021.

Myndigheterna gör vad riksdagen och regeringen beslutat

Socialstyrelsens regeringsuppdrag Regeringen gav i regleringsbrevet för 2018 Socialstyrelsen i uppdrag att ana-lysera de rättsliga förutsättningarna för socialtjänstens behandling av person-uppgifter vid anmälningar avseende barn som inte leder till utredning. I upp-draget ingår även att lämna förslag på de författningsändringar som är I regleringsbrevet (RB) finns också ett antal utpekade återrapporterings- krav som gäller jämställdhetsintegrering, föreskrifterna om säkerhets- åtgärder för hälso- och sjukvårdssektorn samt det försäkringsmedicinska beslutsstödet. • När det gäller jämställdhetsintegrering ska Socialstyrelsen redovisa Redovisningarna av de nya uppdrag som ges i detta regleringsbrev ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Folkhälsomyndigheten. Nyaochändradeuppdrag 1.Prognoser Socialdepartementet Regeringsbeslut I:17 2020-12-22 S2019/03298 S2020/09593(delvis) Folkhälsomyndigheten 171 82 Solna Varje år får Socialstyrelsen ett regleringsbrev från Socialdepartementet där de skriver hur vi ska arbeta och hur mycket pengar vi ska få.

Regleringsbrev socialstyrelsen

Regleringsbrev för anslag 1:8 för 2021 - SBU

Regleringsbrev socialstyrelsen

Socialstyrelsen skall årligen senast den  11 jun 2020 Socialstyrelsen. S2020/–/ Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Uppdrag till Socialstyrelsen att beskriva och analysera  22 dec 2020 Vidare ska myndigheten tillsammans med. Socialstyrelsen vidareutveckla samarbetet myndigheterna emellan, bl.a.

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg.
Nssi

Regleringsbrev socialstyrelsen

Under året har Livsmedelsverket fokuserat på att genom olika kanaler kommunicera kostråden till äldre med minskad aptit. Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Jämställdhetsmyndigheten.

Regeringen har beslutat om regleringsbrev för Socialstyrelsen för 2021. Myndigheten får bland annat i uppdrag att fördela 4 miljarder kronor under 2021 till landets kommuner för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer.
Vag approved engine oil

tidsbokning pass lund
hur stort är a 2
flytta pengar från af till isk
vad är gåvobrev
erik dahlbergsgymnasiet bal
vad är rotavdrag

"Nytt om LSS" - mars 2021

2. 1 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr.


Föreläsning kommunikation stockholm
vilket påstående är sant om kolmonoxid

Årsredovisning 2019 - UHR

Regeringen gör ett förtydligande av målet i Försäkringskassans regleringsbrev för 2017: "Försäkringskassans arbete med assistansersättning ska präglas av hög kvalitet och rättsäkerhet så att rätt person får rätt ersättning, såväl flickor och pojkar som kvinnor och män. Socialstyrelsen fick i regleringsbrevet för 2013 (S2012/8855/SAM [del-vis]) i uppdrag av regeringen att ta reda på hur socialnämnderna i landet ar-betar med frågan om umgängesstöd. I denna rapport redovisas resultatet av denna uppföljning. Om du har frågor om innehållet i det samlade stödet, kan du mejla patientsakerhet@socialstyrelsen.se. Om du har andra frågor, mejla socialstyrelsen@socialstyrelsen.se. Du kan också ringa vår växel på telefon 075-247 30 00. Ur vårt regleringsbrev 2020: Vetenskapsrådet ska göra en förstudie för att identifiera metoder för uppföljning av det forskningspolitiska målet som rör samverkan och samhällspåverkan och som regeringen beskriver i propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (prop.