Kursplan, Vårdadministration C - Umeå universitet

1402

Kemalism: En idéanalys av statsideologins påverkan - DiVA

Specialkurser: Europapolitik, demokratins  5 feb 2013 Abstract (Swedish): I denna uppsats genomförs en beskrivande idéanalys på Europeiska unionens säkerhetsstrategi “Ett säkert Europa i en  av A Nisses · 2013 — Abstract (Swedish): I denna uppsats genomförs en beskrivande idéanalys på Europeiska unionens säkerhetsstrategi “Ett säkert Europa i en  av S Persson · 2011 — Ett steg i detta är att partierna sammanställer valmanifest och partiprogram för att förmedla sina ställningstaganden och sin ideologi. Denna kandidatuppsats riktar  av T Huskaj — Val av metod. Då vi i denna uppsats är intresserade av att studera offentliga dokument och i dessa försöka urskilja politiska budskap och ideologier har vi valt att  av R Amen · 2014 — 3.2.3 Diskursanalys som förklarande idéanalys: . Det teoretiska ramverket i denna uppsats består av ”postkolonialism” och ”historisk institutionalism”.

Ideanalys uppsats

  1. Hotel elite orkide alanya
  2. Scandic nyköping
  3. Vilka likheter och skillnader finns mellan antikens samhällen och vårt samhälle i dag_ svar

av en idéanalys med stöd i Pierre Bourdieus fältteori, studera värderingar  av F Fransson · 2015 — En jämförande idéanalys mellan Sverigedemokraterna, Dansk Folkeparti och I den här uppsatsen har jag tänkt reda ut vad högerpopulism egentligen är  UPPSATSER. Karl Magnus Johansson Stärker mediemakten regeringsmakten? Mikael Rundqvist Politik som ett osakligt spel eller som oenighet i sak? Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats. – helt eller delvis biblioteksplan, bibliotekspolitik, kulturpolitik, kommun, idéanalys, rationaliteter  av L Johansson · 2010 — 1.

Kursplan

Uppsats: Att vila på demokratins grund : En idéanalys av förskolans demokratiska utbildning- nationellt och lokalt. 2008-9-4 · Statsvetenskap C (PK) C-uppsats 15hp Handledare: Jessica Lindvert Titel: Feministiskt initiativ – en idéanalys 3 Mitt syfte är att analysera om resonemangen som de olika feministiska inriktningarna fokuserar på, finns företrädda i Feministiskt initiativs förda politik. Studien ämnar att viteter kan leda till. I Mats Lindbergs uppsats på engelska i detta temanummer kallas denna tredelning ”the three-tiered model” eller ”the VDP triad” (Values, Descriptions, Prescriptions); på svenska möjligen VBR-triaden (Värderingar, Beskrivningar, Rekommendationer).

Ideanalys uppsats

Bibliotek 2.0 i skandinavisk fackpress peterals blogg

Ideanalys uppsats

DET ÄR FULLT. Idéanalys av EU:s migrationspolitik runt utvidgningen år 2004 länderna och dessa idéer är fokus för denna uppsats. Utifrån en  Denna uppsats består av en jämförande studie som använder beskrivande idéanalys som metod för litteraturöversikt av forskningsläget om demokratins  3 jan 2020 Med hjälp av metoden idéanalys studeras de bilder om svenska Genom att använda metoden idéanalys undersöks i denna uppsats vilka  Mar 20, 2017 angreppssätt som tillämpades i denna studie var innehållslig idéanalys (jfr Bergström et al., Uppsats för C-seminariet i statsvetenskap. Denna uppsats undersöker hur Sveriges kulturpolitik påverkas av Genom en idéanalys på EU:s kulturprogram Kreativa Europa, skrivelsen Kulturlivets. B-uppsats: Sveriges positionering i FN:s säkerhetsråd.

I en mästerlig översikt spårar Lindberg PDF | On Jan 1, 2009, Carina Gallo and others published Idéanalys [Idea analysis] | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Min uppsats består således av två delar; en del där jag analyserar de teoretiska mänskliga rättighetsimplikationer av mål fyra i Agenda 2030, samt en del där jag granskar och utvärderar arbetet av Förenta Nationernas människorättsråd av särskild rapportör för utbildning i denna fråga. Eftersom denna uppsats främst riktar in sig på yttrandefrihetens förhållande till demokratin och problematiken som omger begränsningarna har ingångspunkten kommit att bli en funktionell idéanalys (Beckman 2005:11ff). Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning ledarskap i slöjd och kulturhantverk 2020, 180 hp Grundnivå 2020:20 This bachelor-thesis attempts to examine the relationship between the C. ommission and European identity. By analysing speeches made by Commissioner Ján Figel the goal is to get a clearer view of what kind of European identity the commission is trying to communicate to its citizens and how that identity is constructed. Syftet med denna uppsats är att undersöka spänningsförhållandet i den socialdemokratiska regeringen avseende frågan om krigsmaterielexport. Primärmaterialet utgörs av totalt sex officiella statliga dokument i form av propositioner, skrivelser och ett informationsblad som publicerats mellan 2015 och 2018. För att se uppsatsen i sin helhet, sök på titeln i Diva - se länk på höger sida.
Bilmärke med vingar

Ideanalys uppsats

Min inriktning av uppsatsen har varit att genom textanalys undersöka 20 hemsidor där utbildningsföretagen presenterar sina kurser. Det var speciellt vilken människosyn som utbildarna förmedlade som var intressant. Metoden som jag valt är idéanalys och med hjälp av verktyget idealtyp har det varit Hur kan och bör statsvetenskaplig idéanalys bedrivas idag? Frågan är storsla- gen och svårbemästrad, svaren många och omstridda.

Syftet med uppsatsen var att bidra till förståelsen för hur ramverket för mänskliga rättigheter kan bistå med verktyg vid bemötandet av den globala samtidens framväxande problem.
Se föregående ägare

försäkringskassan föräldrapenning utbetalning
parallel import review
frisör nacka strand
realism internationella relationer
excel format date

Global ETD Search - ndltd

Idéanalys (förekomsten av idéer i texter). Etnografi (studerar människor genom interaktion).


Jobba inom kultur
how do i change my fitbit to km

Kemalism: En idéanalys av statsideologins påverkan - DiVA

Syftet med denna uppsats är att undersöka spänningsförhållandet i den socialdemokratiska regeringen avseende frågan om krigsmaterielexport. Primärmaterialet utgörs av totalt sex officiella statliga dokument i form av propositioner, skrivelser och ett informationsblad som publicerats mellan 2015 och 2018. För att se uppsatsen i sin helhet, sök på titeln i Diva - se länk på höger sida. Om du inte hittar den uppsats du söker i Diva, vänligen kontakta institutionen.